وینبار آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

 

 

وینبار آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

جهت شرکت در وینبار آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری و کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید (فایل pdf)