معرفی گروه

در اجرای ماده 3 سیاست های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان مصوب چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای انقلاب فرهنگی مبنی بر تهیه نظام تربیتی و معنوی متناسب با نیاز این استعدادها و به منظور تسهیل در ادامه تحصیل داوطلبان برگزیده و خلاق در دوره های آموزش عالی آئین نامه ای تحت عنوان :"آئین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره و مسابقات علمی در دوره های آموزش عالی " تدوین و جهت اجرا به دانشگاه ابلاغ گردید و در این ارتباط دفاتری تحت عنوان گروه هدایت استعدادهای درخشان در دانشگاهها ایجاد شد که در دانشگاه شهید باهنر کرمان از مرداد 1381 تاسیس و آغاز به کار نمود.

آدرس ایمیل گروه استعدادهای درخشان: talent@uk.ac.ir