فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اصفهان 1402-1401

 

فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اصفهان 1402-1401

جهت کسب دریافت اطلاعیه دانشگاه هنر اصفهان  کلیک نمایید (فایل tiff)
 
جهت دریافت فراخوان دانشگاه هنر اصفهان کلیک نمایید (فایل pdf)