فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز 1402-1401

 

فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز 1402-1401

جهت دریافت فایل اطلاعیه کلیک نمایید (فایل tiff)

جهت دریافت فایل فراخوان و فرم ثبت نام کلیک نمایید (فایل zip)