جذب نیروی ممتاز توسط شرکت مدیریت تولید برق کرمان (سهامی خاص)

 

جذب نیروی ممتاز توسط شرکت مدیریت تولید برق کرمان (سهامی خاص)

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید (فایل pdf)