تکمیل مدارک متقاضیان کارشناسی ارشد بدون آزمون 1400-1399

متقاضیان کارشناسی ارشد  بدون ازمون 1400-1399 در صورتی که گواهی اشتغال به تحصیل تا پایان ترم شش را ارسال ننموده‌اند جهت تکمیل مدارک به شرح زیر اقدام نمایند.

1) دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان که در ترم ششم تحصیلی جهت ورود به کارشناسی ارشد ثبت نام کرده اند و رتبه معدل تا پایان ترم ششم را ارسال ننموده‌اند لطفا تا پااین وقت اداری 30/11/1399 از طریق سیستم گلستان درخواست گواهی اشتغال به تحصیل استعداد درخشان را ثبت و پیگیری نمایید تا به کارشناس استعداد درخشان برسد. 
پس از تایید آموزش کل یک اسکرین از صفحه مربوط گرفته و به آدرس زیر ایمیل نمایند
 
2)متقاضیان از سایر دانشگاه ها که رتبه معدل خود را تا پایان ترم ششم ارسال ننموده اند فایل پی دی اف را به تایید دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی خود رسانده و پس از تایید به آدرس زیر ایمیل نمایند (فایل pdf)
 
talent@uk.ac.ir