تمدید فراخوان عضویت گروه هدایت استعدادهای درخشان سال تحصیلی 1400-1399

 

تمدید فراخوان عضویت  گروه هدایت استعدادهای درخشان سال تحصیلی 1400-1399

متقاضیان عضویت گروه هدایت استعدادهای درخشان سال تحصیلی 1400-1399 می توانند تا تاریخ 1399/12/08 مدارک خود را از طریق ثبت نام اینترنتی ارسال نمایند.
 
اطلاعیه عضویت گروه استعدادهای درخشان (فایل pdf)
 
فرم اصلی ثبت نام در فراخوان عضویت گروه هدایت استعدادهای درخشان (فایل Word)
 
مهلت ثبت نام در این فراخوان به اتمام رسیده است