افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور

 

افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور

 
جهت مشاهده اسامی افتخارآفرینان کلیک نمایید (فایل pdf)