افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در بیستمین المپیاد علمی کشور


شش نفر از دانشجویان شرکت کننده در بیستمین المپیاد علمی دانشجویی کشور موفق به کسب رتبه های برتر شده اند

جهت مشاهده اسامی دانشجویان به لینک زیر مراجعه فرمایید

افتخارآفرینان بیستمین المپیاد علمی دانشجویی کشور