افتخارآفرینی خانم آیدا رمضانی در بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور

سرکار خانم آیدا رمضانی دانشجوی رشته علوم جغرفیایی دانشگاه شهید باهنر کرمان موفق به کسب رتبه سوم کشوری المپیاد دانشجویی سال 1397 گردید.