نام و نام خانوادگی : مجتبی برخورداری

 رتبه علمی : استادیار

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی برق

 مدت تصدی :

 تلفن : ٠٣۴٣١٣١٣١١۶

 پست الکترونیکی :  barkhordari@uk.ac.ir

 


نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

 
 فروغ السادات منصوری  دانشیار دکتری  
fmansori_۲۰۰۰@uk.ac.ir
 
 محمدرضا خانی   کارشناسی ارشد   mmkhani@yahoo.com  
 رضا درخشانی  دانشیار دکتری  
derakhshani@uk.ac.ir
 
 ایران شیخ شعاعی  استاد دکتری  
i_shoaie@yahoo.com
 
سیدمهدی ناصرعلوی استادیار دکتری   malavi@uk.ac.ir  
کامبیز افروز دانشیار دکتری   afrooz@uk.ac.ir