فرم ها و آیین نامه هاآیین نامه ها

آیین نامه ورود به  دوره دکتری بدون آزمون (فایل PDF)

​اصلاحیه آیین نامه ورود به دوره دکتری بدون آزمون (فایل PDF)

ابلاغیه تغییر امتیاز ارزشیابی  متقاضیان دکتری بدون آزمون از  70 به 60 (فایل pdf)

آیین نامه شرایط عضویت دفتر استعداد درخشان (فایل PDF)

آئین نامه تحصیل همزمان دو رشته در مقطع کارشناسی (فایل PDF)

دستورالعمل ارائه تسهیلات توانمندسازی به دانشجویان دوره دکتری تخصصی (طرح صبا)  (فایل pdf)

آیین نامه ورود به مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون (فایل pdf)

اصلاحیه آیین نامه ورود به کارشناسی ارشد بدون آزمون (فایل pdf)

مصوبه کسر 4 واحد به دلیل کرونا جهت ورود به کارشناسی ارشد بدون آزمون (فایل pdf)