فرم ها و آیین نامه هاآیین نامه ها

آیین نامه ورود به  کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 98-99 (فایل PDF1)، (فایل PDF2)، (فایل PDF3)

آیین نامه ورود به  کارشناسی ارشد بدون آزمون(فایل PDF)

​ابلاغیه پیرو آیین نامه ورود به کارشناسی ارشد بدون آزمون ویژه ورودیهای سال تحصیلی 91-90 (فایل PDF)

آیین نامه ورود به  دوره دکتری بدون آزمون (فایل PDF)

​اصلاحیه آیین نامه ورود به دوره دکتری بدون آزمون (فایل PDF)

آیین نامه شرایط عضویت دفتر استعداد درخشان (فایل PDF)

آئین نامه تحصیل همزمان دو رشته در مقطع کارشناسی (فایل PDF)

ابلاغیه کارشناسی ارشد بدون آزمون (فایل pdf)

آیین نامه جدید کارشناسی ارشد بدون آزمون 1400-1399 (فایل pdf

امکان تعویق تاریخ فارغ التحصیلی دانشجویان متقاضی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد به دلیل کرونا (فایل  pdf)

مصوبه امکان کاهش حدنصاب 4 واحد از سه چهارم واحدها در صورت اخذ و حذف واحد در ترم شش به دلیل کرونا (فایل pdf)